Bioplin

Bioplin

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri  anaerobnem vrenju organskih snovi. Je obnovljiv vir energije in velja za enega najobetavnejših, najbolj učinkovitih in okolju prijaznih energentov prihodnosti. Proizvodnja zelene, do okolja prijazne energije iz bioplina, pomembno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in k zmanjšanju energetske odvisnosti od fosilnih goriv in drugih uvoženih virov energije. Energija, pridobljena iz bioplina, ponuja vrsto prednosti na področju pridobivanja električne in toplotne energije, gnojenja in ravnanja z odpadki.
 
Podjetje Instalacije Sedmak d.o.o. je v zadnjih 6. letih  naredilo največji preskok v tehnologiji izgradnje strojnih instalacij za pridobivanje bioplina. Na področju Slovenije in Italije smo izvedli strojno inštalacijska dela na bioplinskih elektrarnah s skupno močjo  19 mW. Za potrebe bioplinske elektrarne dobavljamo celotne rešitve za potrebe prenosa plina metana, substratne tehnike z razdelilci, celotne inox komponente, ogrevalne linije z vročevodi in izoliranimi toplovodi, razžvepljavanje, vodovodne napeljave s hidrantnim omrežjem, celotno kanalizacijo, ogrevanje fermenterjev, montažo mešal, izvedbo komprimiranega zraka ter hladilnih in prezračevalnih sistemov.
bioplinbioplinbioplinbioplinbioplinbioplinbioplinbioplin

Instalacije Sedmak d.o.o.

Soboška cesta 1A

9240 Ljutomer

Tel: +386 (0)2 585 12 64

Gsm: 041 626 086 Josip

         051 325 399 Jože

E-mail: instalacije.sedmak@siol.net

© 2010 - 2024 Instalacije Sedmak d.o.o. | Izdelava spletnih strani: Kreativne ideje

bioplin

Bioplin

Na področju Slovenije in Italije smo izvedli strojno inštalacijska dela na bioplinskih elektrarnah s  skupno močjo  19 mW.